Φωτογραφίες

Skupina Prometheus
Jana a Já 1973
Brno duben 1981
Jana
Já 1972
Promoce 1979
Rodina Malečková 1948
Svatba 1979
Břeta a Sofia
Aris 1995
Jitka a Jana
Babička a Miňuška
Maminka, Elefteria a Boňas
Svatba Argyro
Jana na oslu
Zita a Mařenka
Jana a Amálka a Já
Miňuška a Lucinka
Lucinka
Sofia s Janou a Miňuškou
Jana a Babička
Amálka
Jarmila
Jana a Mařenka
Miňuška a Já
Zita, Břeta, Jana a Amálka
Zita, Břeta, Amálka a Mařenka
Amálka
Madla
Vojtíšek
Armen, Vasilis a Já
Láliček a Mňákna
Mňákna
Jura s Manželkou

 

Cena za 25 letou spolupráci s pojišťovací spolčnosti INTERLFE ΑΑΕΓΑ jako programátor.
Sepetná 2019 po 50 Letech
Střední průmyslová škola hornická v Ostravě – Sepetná po 50 Letech